Financováno Evropskou Unií

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
Auto Outlet, Parkerova 627, 250 67 Klecany

Instalace FVE o výkonu 9,90 kWp v areálu společnosti AUTO OUTLET s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002042
Doba realizace projektu: 26. května 2022 až 30. listopadu 2023

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti AUTO OUTLET s.r.o. o výkonu 9,90 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

 


 

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
Auto Outlet, Parkerova 623, 250 67 Klecany

Instalace FVE o výkonu 40,50 kWp v areálu společnosti AUTO OUTLET s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002043
Doba realizace projektu: 26. května 2022 až 30. listopadu 2023

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti AUTO OUTLET s.r.o. o výkonu 40,50 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

 


 

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
Auto Outlet, Velkomoravská 89a, 695 01 Hodonín

Instalace FVE o výkonu 14,85 kWp v areálu společnosti AUTO OUTLET s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002040
Doba realizace projektu: 26. května 2022 až 30. listopadu 2023

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti AUTO OUTLET s.r.o. o výkonu 14,85 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.